ELTAR OÜ - elekritööd - soovitud lahendused Eltar OÜ- Soovitud lahendused! 

Teenused


Elektripaigaldise ehitamine

Elektripaigaldis on hoone või territooriumi üks olulisemaid osasid. Tavaliselt on ta nähtamatu,ent siiski ohtlik osa. Ehitame Teie vajadustele vastava turvalise, mugava samas alati kasuliku elektripaigaldise. Turvaline aga mugav elektrisüsteem vajab enamasti järgnevaid osi.
Omame suurt kogemust elektripaigaldise ehitamisel.

 • Elektrikilpide koostamine

  Elektrikilp kui elektrisüsteemi jaotuskeskus peab olema koostatud arvestades süsteemi koormatavust. Elektrikilbis saab lahendada kogu süsteemi turvalisuse kui ka paljud funktsionaalsed mugavused. Kilbis olevad kaitsmed kaitsevad kaablid kui ka inimesi. Kilpi paigutatud releed, kontaktorid ja andurid annavad võimaluse mõningaid olukordi automatiseerida ja ka selleläbi raha säästa.

 • Kaablite paigaldamine

  Kaablid on olulised elektrienergia transportimiseks pistikupesadeni, lülititeni. Ideaalses olukorras on kaabel piisavalt kaitstud, õige pikkusega ja küllaldase läbilaske võimega.

 • Pistikute, lülitite paigaldamine ja ühendamine

  Õiges kohas, mõistlikus koguses ja sobivad pistikud, teevad elamise mugavaks. Näiteks : Valides trepil veksel lülituse, ei pea enam minema teisele korrusele, et tuld põlema või kustuma lülitada.

 • Elektri põrandakütte välja ehitamine

  Elektri põrandaküte annab mugava soojuse, tõrjub märgades ruumides niiskust.

 • Ventilaatorite ja nendega seotud automaatika paigaldamine ja häälestamine

  Automaatsed ventilatsioonisüsteemid töötavad vastavalt vajadusele ning vastavalt eesmärgistatud mugavusele – mõõtes ruumi niiskust ning vastavalt kasutusintervallidele lülitub automaatselt sisse ja välja.

Elektripaigaldise remont ja ümberehitamine

Tänapäeval on elektriliste kodumasinate hulk läinud väga suureks – sellega seoses on mõistlikum välja vahetada ülekoormusohuga, aegunud ning nõuetele mittevastav elektripaigaldis. Lähtudes turvalisusest vajab kaasajastamist olemasolev elektrijaotuskilp.

Projekteerimine

Kasulikuma lahenduse leidmiseks on mõistlik tulevaste vajaduste kaardistamine, mille alusel selguvad täpsemad vajadused elektrisüsteemi nähtamatuks, mugavaks ning jätkusuutlikult toimivaks lahenduseks. Vastava olukorra saavutamiseks on parimaks lahenduseks projekti koostamine koostöös kliendiga

Käidukorraldus ja hooldus

Nagu iga süsteem, vajab ka elektrisüsteem käigus hoidmiseks kontrolli ja hooldust. Käidukorralduse käigus jooksvalt kontrollime ja hooldame elektrisüsteeme vastavalt käidukorralduskavale.