loader image

Elektripaigaldise ehitamine

Elektrikilpide koostamine 

Elektrikilp, kui elektrisüsteemi jaotuskeskus peab olema koostatud arvestades süsteemi koormatavust. Elektrikilbis saab lahendada kogu süsteemi turvalisuse kui ka paljud funktsionaalsed mugavused. Kilbis olevad kaitsmed kaitsevad kaablid kui ka inimesi. Kilpi paigutatud releed, kontaktorid ja andurid annavad võimaluse mõningaid olukordi automatiseerida ja ka selle läbi raha säästa.

Kaablite paigaldamine

Kaablid on olulised elektrienergia transportimiseks pistikupesadeni, lülititeni. Ideaalses olukorras on kaabel piisavalt kaitstud, õige pikkusega ja küllaldase läbilaske võimega.

Pistikute, lülitite paigaldamine ja ühendamine 

Õiges kohas, mõistlikus koguses ja sobivad pistikud, teevad elamise mugavaks. Näiteks : Valides trepil veksel lülituse, ei pea enam minema teisele korrusele, et tuld põlema või kustuma lülitada.

Elektri põrandakütte välja ehitamine

Elektri põrandaküte annab mugava soojuse, tõrjub märgades ruumides niiskust. 

Ventilaatorite ja nendega seotud automaatika paigaldamine ja häälestamine 

Automaatsed ventilatsioonisüsteemid töötavad vastavalt vajadusele ning vastavalt eesmärgistatud mugavusele – mõõtes ruumi niiskust ning vastavalt kasutusintervallidele lülitub automaatselt sisse ja välja.