loader image

Teenused

Elektripaigaldise ehitamine

Elektripaigaldis on hoone või territooriumi üks olulisemaid osasid. Tavaliselt on ta nähtamatu,ent siiski ohtlik osa. Ehitame Teie vajadustele vastava turvalise, mugava samas alati kasuliku elektripaigaldise. Turvaline aga mugav elektrisüsteem vajab enamasti järgnevaid osi. Omame suurt kogemust elektripaigaldise ehitamisel. 


Elektripaigaldise remont ja ümberehitamine

Tänapäeval on elektriliste kodumasinate hulk läinud väga suureks – sellega seoses on mõistlikum välja vahetada ülekoormus ohuga, aegunud ning nõuetele mittevastav elektripaigaldis. Lähtudes turvalisusest vajab kaasajastamist olemasolev elektri jaotuskilp. 


Projekteerimine

Kasulikuma lahenduse leidmiseks on mõistlik tulevaste vajaduste kaardistamine, mille alusel selguvad täpsemad vajadused elektrisüsteemi nähtamatuks, mugavaks ning jätkusuutlikult toimivaks lahenduseks. Vastava olukorra saavutamiseks on parimaks lahenduseks projekti koostamine koostöös kliendiga. 


Käidukorraldus ja hooldus

Nagu iga süsteem, vajab ka elektrisüsteem käigus hoidmiseks kontrolli ja hooldust. Käidukorralduse käigus jooksvalt kontrollime ja hooldame elektrisüsteeme vastavalt käidukorralduskavale.

Eltar OÜ

Eltar OÜ