loader image

Elektripaigaldise remont ja ümberehitamine

Uue ja kaasaegse elektripaigaldise väljatöötamine 

Arvestades turvalisust, mugavust uuendame elektripaigaldise Teie soovide kohaselt. 

Vana kaabelduse demonteerimine ja uue paigaldamine

Ennetamaks võimalike kahjusid, demonteerime vana kaabelduse ning paigaldame tänapäeva nõuetele vastava ja turvalise lahenduse. 

Vanade kilpide demonteerimine ja uute ehitamine ning paigaldamine 

Vahetame välja vananenud jaotuskilpide sisud ning ehitame vastavalt eesmärgile kaasaegse ja uue. 

Olemasoleva elektripaigaldise mõõtmine ja turvalisuse hindamine 

Selgitame välja olemasoleva kaabelduse ajakohasuse, teostame mõõdistused ning teeme ettepanekud vastavalt vajadusele elektripaigaldise ümberehituse teostamiseks.