loader image

Käidukorraldus ja hooldus

Elektripaigaldise käidu korraldamine 

Koostame käidukorralduskava, teostame käidu vastavalt nõuetele.

Olemasoleva paigaldise hooldus ja rikete kõrvaldamine 

Ennetamaks ohtusid, hoiame tähelepanu all kogu elektrisüsteemi, olenemata sellest, kas käidukorraldus on Teie jaoks nõutud või mitte. Vastavalt vajadusele kõrvaldame avastatud rikked ning parandame olukorra.