loader image

Projekteerimine

Projektdokumentatsiooni koostamine 

Koostöös kliendiga kokkulepitud eesmärgi alusel koostatakse projektdokumentatsiooni, mis on aluseks tuleviku elektritöödele. 

Teostusprojekti ja dokumentatsiooni koostamine 

Jooksvalt tööde käigus dokumenteerime ja fikseerimine olemasoleva lahenduse. Teostame ehitustööde lõpus vajalikud mõõdistused ja vormistame dokumentatsiooni.